Hướng dẫn cập nhật VestaCP lên PHP 7.2 cho CentOS 7

0 1.313

Cập nhật PHP7.2 sẽ giúp web của bạn tăng tốc lên gấp 3 lần bởi tốc độ xử lý PHP7.2 nhanh vượt trội so với PHP5.6.

Đầu tiên chúng ta sẽ cập nhật server:

yum -y update

Check phiên bản PHP mà chúng ta đang sử dụng:

php -v

Bây giờ chúng ta cần đảm bảo là yum-utils đã cài đặt, chạy lệnh sau:

yum install yum-utils

Tiếp theo là bật remi-php72:

yum-config-manager –enable remi-php72

Update yum, sẽ cập nhật PHP lên phiên bản PHP7.2:

yum update

Sau khi đã cập nhật lên PHP7.2, chúng ta cần khởi động lại server:

Nếu là Apache và NGINX hoặc mỗi Apache thì chạy lệnh sau:

systemctl restart httpd

Nếu là NGINX và PHP-FPM thì chạy:

systemctl restart nginx
systemctl restart php-fpm

Kiểm tra lại xem phiên bản PHP bây giờ là như thế nào:

php -v

Nếu bạn thấy thông báo tương tự như thế này thì có nghĩa là đã cập nhật thành công PHP lên version 7.2

PHP 7.2.4 (cli) (built: Aug 2 2017 12:13:05) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies

Cuối cùng là chạy các lệnh sau để hoàn tất:

sudo yum-config-manager –disable remi-php56
sudo yum-config-manager –disable remi-php55
sudo yum-config-manager –disable remi-php56-debuginfo
sudo yum-config-manager –disable remi-php55-debuginfo
sudo yum clean all
sudo yum update

Vậy là bạn đã có PHP7.2 chạy cùng VestaCP rồi.

Chúc các bạn thành công, mọi ý kiến thắc mắc đóng góp vui lòng để lại bình luận dưới đây! Chân thành cảm ơn bạn đọc.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More