Get Primary Taxonomy

Đây là tính năng của Yoast SEO chứ không phải là mặc định của WordPress. /** * Get primary Taxonomy. */ if ( ! function_exists( 'get_primary_taxonomy_id' ) ) { function get_primary_taxonomy_id( $post_id, $taxonomy ) { $prm_term = '';…

Better Categories Images

Mình mới viết plugin này, Tại tớ thấy cái Plugin Category Images chưa được ưng ý nên t viết cái này để trả về id của hình ảnh và sử dụng hàm mặc định của WordPress để lấy ảnh cho dễ tùy biến.Better Categories Images

WooCommerce For Elementor

Chào bạn, mình vừa tạo Plugin có tên WooCommerce for Elementor, mục đích là tạo thêm Widget cho Elementor Page Builder để hiển thị danh sách sản phẩm của WooCommerce được đẹp và dễ dàng hơn. Mục tiêu là hiển thị tất cả, tùy chỉnh cất cả mọi…