Face Slide – Modules cho Elementor Plugin

Trong quá trình làm website về chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng. Mình có viết khá nhiều module cho Plugin Elementor Pagebuilder, và đây là một module trong số đó. Mình đặt tên cho module này là Face Slide, nay xin chia sẻ lại cho các bạn.…

Get Primary Taxonomy

Đây là tính năng của Yoast SEO chứ không phải là mặc định của WordPress. /** * Get primary Taxonomy. */ if ( ! function_exists( 'get_primary_taxonomy_id' ) ) { function get_primary_taxonomy_id( $post_id, $taxonomy ) { $prm_term = '';…

Better Categories Images

Mình mới viết plugin này, Tại tớ thấy cái Plugin Category Images chưa được ưng ý nên t viết cái này để trả về id của hình ảnh và sử dụng hàm mặc định của WordPress để lấy ảnh cho dễ tùy biến.Better Categories Images