Cài đặt VestaCP cho VPS – Một Control Panel cực tốt cho VPS

0 109

VestaCP là một Control Panel vừa miễn phí lại có nhiều chức năng hay, đầy đủ những thứ cần thiết cho chúng ta quản trị VPS dễ dàng.

Các đặc điểm của VestaCP:

  • WEB SERVER: NGINX + Apache / NGINX + php-fpm / Apache
  • DATABASE: MariaDB + phpMyAdmin / PostgreSQL + phpPgAdmin
  • MAIL: SpamAssasin / ClamAV / Dovecot / Exim + RoundCube
  • FTP: VsFTPD / ProFTPD

Bạn có thể cài đặt Vesta CP trên các OS như: CentOS 7, CentOS 5, CentOS 6, Ubuntu LTS, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Debian 7, RHEL 5, RHEL 6.

Hướng dẫn cài đặt:

# Connect to your server as root via SSH
ssh root@your.server

# Download installation script
curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

# Run it
bash vst-install.sh

Sau đó bạn ngồi chờ 10 – 15 phút để ứng dụng tự động cài đặt.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More