Donate

Mọi sự ủng hộ xin các bạn vui lòng gửi về tài khoản:

  • Trương Văn Nam
  • 0691000364294
  • Vietcombank chi nhánh Hà Tây, Hà Nội.

Ủng hộ qua Momo:

Ủng hộ qua ZaloPay:

Ủng hộ qua ShopeePay:

Ủng hộ qua Moca:

Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều!