Slider Hero with Elementor – Plugin tạo Slider với Elementor Page Builder

Chào bạn, khi làm việc với Elementor, mình chưa ưng lắm với module Sliders hiện tại của Elementor Page Builder, nó còn quá đơn điệu, nên mình viết plugin này để tạo Slider ứng dụng vào việc lấy Template của Elementor làm slide luôn.

Elementor Slider Hero
Elementor Slider Hero

Download Plugin

Bình luận

Bài viết liên quan