Better Categories Images

0 356

Mình mới viết plugin này, Tại tớ thấy cái Plugin Category Images chưa được ưng ý nên t viết cái này để trả về id của hình ảnh và sử dụng hàm mặc định của WordPress để lấy ảnh cho dễ tùy biến.

Better Categories Images

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More