Xóa category hoặc custom taxonomy slugs khỏi đường dẫn

Bài viết trước mình đã hướng dẫn cách xóa custom post type slug khỏi đường dẫn. Mặc dù mình khuyến khích đừng làm như thế làm gì cho mệt, chỉ có mỗi tác dụng làm ngắn đường dẫn đi, mà không hề có lợi hơn cho SEO, đây là cách hack vào mã nguồn WordPress, và bản thân mình làm SEO chưa bao giờ mình xóa mà vẫn cứ top ầm ầm như ý muốn. Tuy nhiên người Việt mình cứ thích xóa, các khách hàng của mình cũng yêu cầu xóa rất nhiều, vậy nên mình cũng xin đóng góp bài hướng dẫn xóa category hay custom taxonomy slugs khỏi đường dẫn. Dưới đây là code:

Lưu ý:

– Bạn nhớ thay đổi ‘product_cat’ thành slug taxonomy của bạn.
– pdvn_old_term_redirect sẽ Redirect 301 từ url cũ sang url mới, vậy sẽ bảo toàn SEO cho website của bạn.

Mình vừa hướng dẫn xong bạn cách xóa category hay custom taxonomy slugs khỏi đường dẫn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc đóng góp xin để lại bình luận, chúng ta cùng thảo luận để tạo ra một phương án chuẩn xác nhất.

Bình luận

Bài viết liên quan