Get Primary Taxonomy

Đây là tính năng của Yoast SEO chứ không phải là mặc định của WordPress. /** * Get primary Taxonomy. */ if

Xem thêm »

Better Categories Images

Mình mới viết plugin này, Tại tớ thấy cái Plugin Category Images chưa được ưng ý nên t viết cái này để

Xem thêm »

WooCommerce For Elementor

Chào bạn, mình vừa tạo Plugin có tên WooCommerce for Elementor, mục đích là tạo thêm Widget cho Elementor Page Builder để

Xem thêm »